הנחיות לחיפוש מתקדם

+ הוספת אותיות שימוש (ב,כ,ל,מ,ש,ה,ו,ד)

הקלד את הסימן + לפני מילת החיפוש. אפשרות זו תגרום להרחבת החיפוש שלך

לדוגמה: בחיפוש המילים +מליחה +הדחה תתקבלנה התוצאות: "מליחה והדחה" או "למליחה ולהדחה".


- חיפוש ביטוי מדוייק

כתיבת הסימן – בין המילים, משמעותו חיפוש הביטוי המדוייק כפי סדר המילים שכתבת, וללא מילים מפרידות ביניהם.
לדוגמא: בכתיבת חיפוש: שלמה-המלך, לא תתקבלנה התוצאה המלך שלמה, ולא שלמה בן דוד המלך


[ ] צורות שונות של איות

לחיפוש בצורות שונות של איות כגון כתיב מלא וכתיב חסר או הטיות וצורות ביטוי שונות של מילה או משפט, הקלד את האותיות העשויות להתווסף למילה בסוגריים מרובעות.
לדוגמה: אם תחפש את הביטוי: ק[י]דוש הח[ו]דש – תתקבלנה ארבע צורות ביטוי: 1) קידוש החודש. 2) קידוש החדש, 3) קדוש החודש, 4) קדוש החדש.


(/) חיפוש תווים או מילים חילופיות

כאשר קיימים תווים מסויימים במילה העשויים להתחלף, כגון: עקיבא (באל"ף) או עקיבה (בה"א), ניתן להגדיר את שתי האפשרויות באופן כזה: עקיב(א/ה).
באופן דומה ניתן לחפש מילים חילופיות כגון (נטילת/רחיצת/טבילת) ידים. התוצאות שיתקבלו יכילו את כל האפשרויות: נטילת ידים, רחיצת ידים וטבילת ידים.


: חיפוש עם מרווח קבוע בין מילים

עפ"י ברירת המחדל, התוכנה מגדירה מרווח של עד 30 מילים בין מילה למילה שבשאילתה. לשינוי הגדרת המרחק, יש להוסיף בתחילת השאילתה את מספר המילים שיפרידו בין המילים או לשנות בתיבה ליד תיבת החיפוש את ברירת המחדל 30, לברירה חדשה..
לדוגמא – אם נחפש: פרחים טלטול שבת. נקבל תוצאות בהם מופיעות המילים הנ"ל במרחק של עד 30 מילים בין מילה לחברתה. אך אם נכתוב 5:פרחים טלטול שבת. אזי נקבל תוצאות בהם מופיעות המילים הנ"ל במרחק של עד 5 מילים בין מילה לחברתה.


{ } חיפוש עם מרווח משתנה בין המילים

אם ברצוננו להגדיר מרחקים שונים בין המילים, ניתן להגדיר זאת כך - פרחים{5}טלטול{20}שבת.
בשאילתה זו נקבל תוצאות בהם מופיעות המילים פרחים וטלטול במרחק של עד 5 מילים זו מזו, והמילה שבת במרחק של עד 20 מילים מהמילה שלפניה.


* השלמות מילה

לפעמים קשה לדעת מראש כיצד לאיית את מילות השאילתה. לדוגמא: ישנם מן הקדמונים שהוגים את תיבת אפוטרופוס: "אפטרופה", או "אפטרופין". ויש כנראה הגיות נוספות. לשם כך נוספה אפשרות השלמת המילה ע"י הסימן * (כוכבית). במקרה הנ"ל נכתוב: אפ[ו]טרו* (הכוכבית תשלים את המילה על כל אפשרויותיה). את הכוכבית ניתן למקם בתחילה, להשלמת המילה בתחילתה, באמצעיתה, או בסופה.
יש לציין שחיפושים כגון אלו אורכים זמן רב, וככל שהשימוש בכוכבית רחב יותר, כך זמן החיפוש מתארך יותר.


-- שלילת מילה

ניתן להגדיר מילת שלילה כאשר אין אנו מעוניינים בתוצאות בהם מופיעה מילה זו. לדוגמא: ברצוננו לברר אודות המנהג המצוי שלא לאכול את הקצה של הלחם, מנהג שאין מקורו ידוע.
אם נחפש: קצה +לחם. נקבל אלפי תוצאות הקשורות בפסוק "נפשנו קצה בלחם הקלוקל". על מנת לסנן את התוצאות הלא רצויות, נשתמש באפשרות שלילת המילים "נפשנו" ו"קלוקל": קצה +לחם -- נפש[י]נו -- קל[ו]קל.
(הסימן -- לפני מילה באה לשלול את התוצאות בהם מופיעה המילה שאחרי הסימן).


++ שני חיפושים שונים בבת אחת

ניתן לערוך שני חיפושים שונים או יותר, בשאילתה אחת, וזאת על ידי שני סימני ++ מפרידים בין שני החיפושים. לדוגמא בחיפוש: יוסף בן מתתיהו ++ יוסיפון ++ יוספוס פלא(וו/ב)יוס. יתקבלו תוצאות המכילות את כל שלושת האפשרויות.