אתר הבית | צור קשר | פורום | לחנות המקוונת | החשבון שלי | עזרה - מדריך | תמיכה | English
חיפוש חופשי הנחיות לחיפוש מתקדם 
סינון:
אבות דרבי נתן {עם פירוש בעל לקח טוב]/ אליעזר ליפמאן בן מנחם מנלי מזמושץ'   
אבות דרבי נתן {שני אליהו, בן אברהם]/ אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - יעקב בן אברהם מקובנה   
אבות דרבי נתן מנוסח צרפת/ אבות דרבי נתן   
אבות דרבי נתן עם ביאור מגן אבות - א/ צהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)   
אבות הפיוט/ שפיגל, שלום   
אבות הראש - א/ פאלאג'י, רחמים נסים יצחק בן חיים   
אבות ובנים בכתבי הקודש/ גרשטנקורן, יצחק בן פתחיה   
אבות עולם/ וויטאלי, בנימין בן אליעזר הכהן   
אבות עולם {מהדורה חדשה]/ וויטאלי, בנימין בן אליעזר הכהן   
אבות עטרה לבנים/ ליפשיץ, אריה יהודה ליב בן אברהם אבא   
אבות על בנים/ כהן, דב   
אבות על בנים/ זוהר, אורי   
אבות על בנים/ בראך, שאול בן אלעזר   
אבות על בנים/ שוורץ, יואל בן אהרן   
1110987654321
       רשימת הספרים

המאגרים שלי

מאגרי האוצר

יצירת מאגר חדש

הכנס שם מאגר

X


הודעה זו מיועדת לכם, משתמשי אוצר החכמה המקוון בכל האופנים והשיטות. הן רוכשי מנוי יומי/חודשי/שנתי והן הנכנסים דרך I.P מוסדי.

בימים הקרובים הננו עומדים בעז"ה להעלות לאויר את הממשק המקוון החדש של אוצר החכמה שיחליף את זה הנוכחי.

אנו סבורים ובטוחים שהאתר החדש בעל העיצוב החדשני עולה על הישן בנוחות השימוש בו ובקלות הגישה לספרים. גם מהירות הדפדוף השתפרה פלאים והיא עכשיו מהירה ביותר. עם זאת לא נעשה כל שינוי בתוכן הספרים.

למתקשים לעבור בין לילה לאופן השימוש החדש, אנו נשאיר לעת עתה גם את האתר הישן . עם זאת ספרים חדשים שאנו מוסיפים מעת לעת יוכנסו רק לאתר החדש כך שבמוקדם או במאוחר יצטרכו כל משתמשי המקוון לעבור לממשק החדש.

אנו מאחלים לכל המשתמשים הנאה מרובה ושימוש מועיל. אנו מודים לכם על הזמן שהקדשתם לקרא מודעה זו.