ילקוט מדרשים - א / דשא, עידן (מלקט) / תשס ט דף מספר 158


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן