זוכר ברית אבות - מנהגי אבותינו שבמרוקו / דלויה, רפאל משה בן חנניה / תש ע דף מספר 235


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן