אדרת אליהו / הצרפתי, אליהו בן יוסף / תשנ ז דף מספר 8


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן