ספר מהרי ל / אלעזר זלמן בן יעקב מסאנט גואר / תרל ה דף מספר 172


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן