"זכור את יום השבת לקדשו"

לא ניתן לבצע רכישות בחנות בשבת