המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןמרחשון תר"מ חתן רבינו הה"ק המפורסם מרן יהודה צבי הראשון זצ"ל נפטר ז' מרחשון הר"ח לפ"ק בעמ"ח סה"ק דעת קדושים ועמוד התורה בן הה"ק מרן משה מסאמבור זידיטשוב זצ"ל לנפטר ו' אייר ת"ר לפ"ק בעמ"ח סה"ק תפלה למשה עה"ת בן חה"ק מ' משה חיים טויב זצ"ל נפטר ומנ"כ בעיר ראזדאל כ"ז תמוז תקצ"א חתן רבינו הגדול והקדוש המפורסם בעולם מרן צבי מזידיטשוב זצ"ל בעמ"ח סה"ק עטרת צבי וסמו"ט בית ישראל ופק"ה נפטר י"א תמוז תקצ"א בן הה"ק רשכבה"ג מרן יצחק אייזיק