המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןכמבכה מרה עם כל בית ישראל על סילוקו של צדיק נשיא שבישראל כ"ש האדאו"ר צאנז סרויזנבורג זצוס יקל ומניעים אנו תנחומים כנים לבני המשפחה רמת היחס ולציבור חסידי ואוהדי צאנז בארץ ובתפוצות וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' הרב משה ליבוביץ ראש