המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןלבות ובליות אלהים צריק הוא יוכל לשקול בפלכז ובמאזני אמת וצדק את לבות האנשים הישראלים הזלים זהב מכיס לעבודתו ית' והוא לבדו יודע ומביד ערך טוהד לב של כל אחד ואחד הגדול לפי גרלו והקנוון לפי קטנו כי רחמנא לבא בעי הדי לך סימן הב שנ כיסו גבי ישראל והנה עוד יש בהם סימן הג' של בכעסו וה כאשד אמר הנביא ישעיה גבי ישראל שהם מתפארים לפניו ית' ואומרים אף אויח משפטיך ה' קוינוך לשמך ולזכרך תאות נפש ה' תשפות שלום לנו בי כל מעשינו פעלת לנו ה' אלהינו בעלונו אדונים זולתך לבד בך נזביר שמך ^ בצר פקדוך צקון לחש מוברך למו וכו' והרבה פסוקים ביוצא בזה המדבדים