המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאן^ ^ ין כ"י וד' ין"ק ^ ^ ^ יון יו ו"ר ' ו ^ ^ ^ כ ^ ד' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ וריוי ד' חוי י ^ ת"י