המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןאדם בחבריו ואם אימתו עליהם או שהם עושים להחל את דברו לא יצוה אותם לעשות קטנה או גדולה אלא לרצונם ותועלתם ואפילו להחם צפחת תיש או לצאת בשליחותו אל רחוב העיד ולקנות עוד כיכך לחם משום כך יזהרו הילדים כשמבקשים מההורים דבר מה אם בכסף או בכל סיוע כמו שיהיו שמר טף או לבשל עבורם וכדומה כל שההורים לא עושים זאת בלב שלם לא יבקשו מהם כדי שלא יכשלו