המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןראשונה לילך לראות לצאת מחוץ לעיר נוסח הברכה סומא אם יכול לברך עבר ניסן ולא בירך עד אימתי יכול לברך על כמה אילנות מברכים ראה אילנות קודם ניסן ראיה שניה ראיית הלבלוב שכח ולא בירך כושתח ערכים אילנות נאות ברכות הנהנין