המילים שחפשת
נמצאות בתוך ספר הקיים בספריה הממוחשבת 'אוצר החכמה'.
להצגת הדף המקורי לחץ כאןקמיעה התזונה במעגלי החיים יסנר רר שיהיה מונח לפניו גם ליד השלחן באופן כזה האנזימים שהתעוררו מאותה מנה קטנה יעוררו את הרצון להמשיך ולאכול האנזימים שהופיעו לכבוד העוגיה יכולים לכל היותר לעורר את רצונו לעוד עוגיה אך בשום אופן לא למה שמונח עתה לנגד עיניו מאותה הסיבה יש להמנע מלהציע פרס של ממתק לסוף הארוחה או לדבר