הגאון החסיד מוילנא / לנדוי, בצלאל בן לוי יצחק / תשל ח דף מספר 36


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן