דברי שלום - ט / עפג'ין, אבנר בן שלום / תשס ח דף מספר 423


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן