ארח המועדים / רבני ישיבת ארחות תורה / תשס ח דף מספר 233


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן