אוצר הגאונים - ה (מגילה, תענית, ר ה) / לווין, בנימין מנשה בן מאיר / תרפ ח - תש ד דף מספר 263


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן