עולת תמיד - עולת שבת / שמואל בן יוסף מקראקא / תמ א דף מספר 27


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן