מדרש בראשית רבתי / מדרש בראשית רבתי / ת ש דף מספר 240


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן