משנה ברורה - א <קיצור חזון איש> / כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב / תשס ז דף מספר 135


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן