אור ישראל <מאנסי> - נד (שנה יד ב) / קובץ / תשס ט דף מספר 159


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן