עלי תמר - נזיקין [ומסכת נדה] / תמר, ישכר בן צבי / תשמ ג דף מספר 243


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן