פירוש על ספר משלי <ר י נחמיאש> / נחמיאש יוסף בן יוסף / תרע ב דף מספר 14


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן