נפש דוד / לוריא, דוד בן יהודה / תרמ ב דף מספר 28


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן