חומש העמק דבר <חדש> - ב (שמות) / ברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקב / תשס ז דף מספר 719


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן