ליקוטי אמרים <תניא> / שניאור זלמן בן ברוך מלאדי / תש ז דף מספר 290


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן