עין יעקב <עין אליהו> - ג / אבן-חביב, יעקב בן שלמה / תרל א דף מספר 236


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן