הסליחות לכל השנה לפי מנהג האשכזים / תפילות. סליחות. תרנ ה. רדלהים / תרנ ה דף מספר 254


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן