סליחות לימים נוראים כמנהג פוזנן והוראדני / תפילות. סליחות. תרל ז. וילנה / תרל ז דף מספר 194


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן