מקראות גדולות מאורות - א (בראשית) / תנ ך. ירושלים. תשנ ה. / תשנ ה דף מספר 238


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן