ילקוט שמעוני השלם <מהדורת וגשל> - א (בראשית, שמות) / שמעון הדרשן מפראנקפורט / תשס ג דף מספר 45


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן