שלחן ערוך <הרגיל> - ו יו ד ג / קארו, יוסף בן אפרים / תרמ ב - תרנ ג דף מספר 49


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן