חומש העמק דבר <חדש> - ד (במדבר) / ברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקב / תש ע דף מספר 107


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן