אור ישראל <מאנסי> - סג (שנה יז א) / קובץ / תשע ב דף מספר 211


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן