אגורה באהלך / גאטינייו, אליקים בן יצחק / תקמ א דף מספר 32


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן