חיים באמונותם / שמלצר, ראובן מרדכי / תשס ט דף מספר 237


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן