ברייתא דמלאכת המשכן / ברייתא דמלאכת המשכן / תרס ח דף מספר 56


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן