אמרי יחזקאל - ב / סעדיאן, יחזקאל / תשס ג דף מספר 189


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן