מורה הנבוכים <מקור ותרגום> - א / משה בן מיימון (רמב ם) / תשל ב דף מספר 9


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן