תולדות יעקב יוסף <מהדורה חדשה> - א / יעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאה / תש ע דף מספר 417


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן