וכוח הרמב ן - תולדות הרמב ן / משה בן נחמן (רמב ן) / תרפ ט, דף מספר 32


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן