תורת חיים <חמשה חומשי תורה> - ז (דברים) / מקראות גדולות / תשנ ג דף מספר 9


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן