אור תורה - תשס א / כהן, ישראל (עורך) / תשס א דף מספר 148


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן