אביעה סגולות / עמרוצי, אדיר בן יצחק / תשס א דף מספר 240


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן