סידור כוונות הרש ש <אהבת שלום> - ספירת העומר / הלל, יעקב משה / תשנ ג דף מספר 947


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן