פרדס שמחה / גרוס, מרדכי בן צדוק / תשל ט דף מספר 7


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן