מעשה איש <תולדות החזון איש> - ב / יברוב, צבי בן משה יצחק אהרן / תשנ ט דף מספר 159


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן