אנציקלופדיה הלכתית רפואית - ב / שטיינברג, אברהם / תשס ו דף מספר 235


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן