הולך תמים ופועל צדק / דיין, אברהם בן ישעיה / תשל ט דף מספר 289


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן